CAMERA EXECUTORILOR JUDECATORESTI 

DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI

 

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTORESTI ASOCIATI

MICU CONSTANTIN SI BADIU FLORIN

 

Competenţă în raza teritorială a Curţii de Apel Galati.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:
• Punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii.


   - Executări directe:
           Evacuări
           Încredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
           Vizitarea minorului
           Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.

   - Executări indirecte:
           Urmărirea mobiliară a creanţelor
           Urmărirea imobiliară a creanţelor

   - Popriri

• Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
• Comunicarea actelor de procedură.
• Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
• Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească.
• Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de Procedura Civilă.
• Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de Procedura Civilă.
• Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
• Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale.
• Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.

 

ACTE NECESARE:

1. În vederea alcătuirii dosarului de executare silită, creditorul trebuie să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele acte:

  • cerere de executare silită ; ( Model cerere executare silita )
  • titlul executoriu în original ( + 3 copii );
  • taxa timbru ( 20 RON );
  • împuternicire/procură (când creditorul este persoană juridică sau reprezentat).
  • de asemenea se vor furniza executorului judecătoresc date privind debitorul : CUI/CNP, eventualele venituri / bunuri urmăribile cât şi contul bancar aparţinând creditorului în vederea virării sumelor de bani recuperate.

2. Pentru comunicarea unei notificari prin agent procedural din cadrul biroului nostru de executare silită sau prin poştă, notificantul trebuie să depună:

  • notificarea în 3 exemplare;
  • taxa timbru ( 20 RON );
  • împuternicire/procură (când creditorul este persoană juridică sau reprezentat).

 

CONTACT:

ADRESA: Galati, B-dul George Cosbuc nr. 3A, et. 1-3, Cladirea CLC, Judeţul Galaţi

Telefon/Fax: 0236-321.822 ;

E - mail: birou@executorgalati.ro

Mobil executor judecătoresc Micu Constantin : 0752.114.744;     

Mobil executor judecătoresc Florin BADIU: 0749.222.666. 

 

BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC GABOR ROBERT

Competenţă în raza teritorială a Curţii de Apel Galati.

 

ADRESA: Tecuci, str. Costache Racoviţă, nr. 2, bloc R, ap. 64, cod poştal 805300, judeţul Galaţi

Telefon/Fax: 0236-812.932 ;

E - mail: bejrobertgabor@yahoo.com

Mobil executor judecătoresc Gabor Robert : 0740.182.729;

Executori judecatoresti Curtea de Apel Galati: Cotac Danut Carmen, Postelnicu Stefan, Micu Constantin, Badiu Florin, Vitelaru Dumitru, Vasiliu Vicentiu Ionut, Munteanu Paraschiva Laura, Tudorie Stefan, Dajbog Geanina, Tiganus Viorel Mirel, Gabor Robert, Dragulin Eugen, Postelnicu Gabriela, Turcu George, Pintilie Lucian Gabriel, Romarciuc Cosmin Iulian, Placinta Adina Maria, Motoc Petrica, Teodorescu Ioan Cristian, Niagu Liviu Cosmin, Coman Gelu, Cretu Ciprian Corneliu, Birsan Firel, Birsan Vicuta Maria, Bercariu Corneliu, Stelescu Dana, Mircea Bogdan Constantin, Ionescu Claudia Cristina